Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Cena ministra pro vynikající studenty a absolventy

Cena ministra pro vynikající studenty a absolventyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy.

22. 8. 2017

Cena se uděluje za mimořádné činy studentů, vynikajícím studentům nebo absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu. Počítají se samozřejmě i výsledky ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu.

Dále se cena uděluje za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost. Konkrétní podmínky obsahuje Statut ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů.

Ocenění obdrží diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 25 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 10 těchto cen.

Návrhy na udělení Ceny mohou rektoři vysokých škol podávat do 31. srpna 2017 odboru vysokých škol. Práce je nutné Výběrové komisi zaslat v listinné i v elektronické podobě. Formulář k nominacím na udělení ceny a Statut ceny jsou k dispozici na stránkách MŠMT.

Zdroj: msmt.cz

Komentáře k článku

Nejbližší akce na školách
21.6.2018 - Den otevřených dveří
27.6.2018 - Den otevřených dveří
27.6.2018 - Přijímací řízení
28.6.2018 - Den otevřených dveří
13.7.2018 - Přijímací řízení
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.