Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Informace o evropské úrovni kvalifikace nově na všech vysvědčeních, výučních listech i diplomech

Informace o evropské úrovni kvalifikace nově na všech vysvědčeních, výučních listech i diplomechOd 1. října letošního roku došlo k „drobné“ změně na všech vysvědčeních, výučních listech i diplomech. Přibyla tam nová zkratka – EQF, jež ukazuje na dosažený stupeň vzdělání absolventa. Jaké úrovně existují a k čemu tato zkratka slouží?

1. 11. 2017

Možná si říkáš, na co zveřejňovat informace zrovna k takovéto události – přidání nějaké zkratky na vysvědčení či diplom. Jsou přeci důležitější zprávy. Ovšem v tomto případě se jedná o poměrně dost užitečnou zkratku, zejména pokud uvažuješ o práci či studiu mimo Českou republiku.

Pojem a význam EQF

Patříš mezi ty, jimž tato zkratka přijde povědomá, ale nevíš přesně, co si pod ní představit? Pak ti prozradíme, že EQF neboli European Qualifications Framework znamená Evropský rámec kvalifikací (kvalifikace = formální výsledek hodnocení, jež získáš po dosažení výsledků učení podle daných standardů), což je jeden z evropských nástrojů na podporu transparentnosti a srozumitelnosti vzdělávacích systémů. Usnadňuje  tak studijní a pracovní mobilitu, podporuje celoživotní učení a pomáhá se orientovat v úrovních vzdělání v Evropě.

A co to znamená pro tebe? Především to, že pokud plánuješ studovat či pracovat někde v zahraničí, tví potenciální lektoři či zaměstnavatelé se mnohem snadněji zorientují v tom, jaké znalosti a dovednosti vlastně máš.

Úrovně

Samozřejmě, že nelze všechny kvalifikace házet do jednoho pytle, a proto existuje celkem 8 úrovní EQF.

Například úroveň 1 mají osoby, které získaly pouhé základy vzdělání (tedy ty, které navštěvují/navštěvovaly speciální ZŠ), úroveň 2 osoby se základním vzděláním či se středním vzděláním bez výučního listu nebo i s výučním listem, ovšem s délkou studia 2 roky. Absolventi středního vzdělání s výučním listem a dobou studia 3 roky pak dosahují úrovně 3.

4. úrovně pak dosahují absolventi středního vzdělání s maturitní zkouškou. 5. úroveň zahrnuje programy krátkého cyklu a v ČR tak zatím neexistuje. 6. úroveň – ta je určena absolventům vyššího odborného vzdělání (včetně konzervatoří) a bakalářského studijního programu. 7. a 8. úroveň už je pak asi zřejmá. Do první skupiny spadají absolventi magisterského studia a do druhé doktorského.

Kvalifikační rámec přitom není stanoven jen tak, ale je popsán z hlediska obecných požadavků, jež jsou na absolventy té či oné úrovně kladeny. V potaz se pak berou nejen znalosti, ale i dovednosti a způsobilost absolventa.

Ať už jsi však dosáhl/a jakékoliv úrovně v rámci EQF, neznamená to, že se nemůžeš posunout výše. V průběhu života si můžeš zvýšit úroveň klasifikace nejen prostřednictvím vyššího stupně vzdělání (doděláním maturity, získáním bakalářského titulu, magisterského titulu atd.), ale i ověřením a potvrzením znalostí a dovedností získaných během praxe, na různých kurzech či stážích nebo i samostudiem. Jen musíš dokázat, že jsi dosáhl výsledků, které jsou pro konkrétní úroveň stanoveny.

Další dokumenty

Vysvědčení však není jediným dokumentem, na kterém je EQF uvedeno. Údaje o úrovni kvalifikace obsahují i dokumenty takzvaného Europassu, a to životopis a dodatek k osvědčení. Případně osvědčení o získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.

Jestliže ses však setkal/a s tím, že ti škola žádný dodatek nevystavila, není všem dnům konec. Zdarma ti jeho vystavení totiž nabízí Národní centrum Europass. V případě potřeby tedy neváhej a klidně se na něj obrať.

Komentáře k článku

TOP školy
arrow
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4, Praha 3
www.vse.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze
arrow
arrow
ART & DESIGN INSTITUT
Slezská 68, Praha 3 - Vinohrady
www.adi.cz
ART & DESIGN INSTITUT
arrow
arrow
Chcete na tomto místě vaší školu, klikněte ZDE.
Nejbližší akce na školách
7.1.2019 - Talentová zkouška
8.1.2019 - Den otevřených dveří
8.1.2019 - Den otevřených dveří
9.1.2019 - Den otevřených dveří
9.1.2019 - Den otevřených dveří
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.