Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Jak zažádat o domácí vzdělávání u žáků ZŠ?

Jak zažádat o domácí vzdělávání u žáků ZŠ?Ne všichni rodiče chtějí svá dítka poslat do běžné základní školy. Někteří je chtějí vzdělávat sami, individuálně. Jaký je tedy postup?

7. 4. 2022

Dny letí jako splašené a máme zde duben. Tedy měsíc, kdy se kromě jiného uskutečňují i zápisy dětí do prvních tříd základních škol. A to v termínech, které si stanoví každá škola sama.

Co však dělat v případě, kdy rodiče nechtějí, aby jejich ratolest navštěvovala klasickou ZŠ, ale chtějí ji vzdělávat doma? Mají nějakou možnost? A je to vůbec dle zákona možné?

Podání žádosti o domácí vzdělávání

Samozřejmě to legálně možné je. Ovšem za předpokladu, že ředitel dané ZŠ, kam bude dítě oficiálně zapsáno, žádost o vzdělávání doma schválí. Což nemusí být automatické, a je proto lepší to vybrané škole nahlásit ještě dříve, než se uskuteční samotný zápis. Ne všechny školy totiž mohou být tomuto typu vzdělávání nakloněny.

Co musí žádost obsahovat?

Podaří-li se však s vybranou školou na individuální výuce domluvit, musí ještě rodiče podat písemnou žádost, ve které bude mj. uvedeno:

  • jméno a příjmení žáka,
  • rodné číslo a místo trvalého pobytu,
  • období, po které má být individuálně vzděláván (včetně důvodů pro tuto výuku),
  • popis prostorového zabezpečení vzdělávání,
  • seznam učebnic a dalších materiálů, které budou ke vzdělávání použity,
  • doklady o dosaženém vzdělání osoby, která bude žáka vyučovat,
  • vyjádření školského poradenského zařízení.

Kdy může ředitel/ka školy žádosti vyhovět?

Ředitel/ka základní školy potom může domácí výuku schválit, jestliže:

  • budou existovat závažné důvody pro individuální vzdělávání;
  • budou zajištěny vhodné podmínky pro výuku a vhodné učební materiály;
  • bude-li mít osoba, která bude žáka na domácí výuce vzdělávat, alespoň středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou (v případě žáků na prvním stupni ZŠ) či vysokoškolské vzdělání (v případě žáků na druhém stupni ZŠ).

Ověření znalostí

V případě, že vše dobře dopadne a žádost o domácí výuku ředitel/ka schválí, bude žák na konci každého pololetí ve škole konat zkoušky, kterými se ověří úroveň jeho získaných znalostí a dovedností. Pokud budou úspěšné, není problém a tento způsob výuky pokračuje dál. Budou-li však neúspěšné, individuální vzdělávání bude ukončeno a žák bude muset nastoupit do běžné, tedy školní, výuky.

Komentáře k článku

TOP školy
arrow
MBA institut CEMI
Mezi Vodami 639/27, Praha
www.cemi.cz
MBA institut CEMI
arrow
arrow
ART & DESIGN INSTITUT
Slezská 68, Praha 3 - Vinohrady
www.adi.cz
ART & DESIGN INSTITUT
arrow
arrow
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4, Praha 3
www.vse.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze
Chcete na tomto místě vaší školu, klikněte ZDE.
Nejbližší akce na školách
8.12.2022 - Den otevřených dveří
8.12.2022 - Den otevřených dveří
8.12.2022 - Den otevřených dveří
8.12.2022 - Den otevřených dveří
8.12.2022 - Den otevřených dveří
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.