Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Masarykova univerzita získala institucionální akreditaci. Nyní si bude schvalovat své studijní programy sama

Masarykova univerzita získala institucionální akreditaci. Nyní si bude schvalovat své studijní programy samaVětší autonomii oproti ostatním VŠ získala Masarykova univerzita v Brně. Jako druhé jí byla udělena tzv. institucionální akreditace. Díky ní si bude po dobu 10 let sama schvalovat studijní programy.

15. 6. 2018

Další posun ve svém rozvoji nyní zaznamenala brněnská Masarykova univerzita. Podařilo se jí totiž od Národního akreditačního úřadu získat institucionální akreditaci. Díky ní se zbaví výrazné byrokratické zátěže a mnohdy i dlouhé a zbytečné prodlevy s otevřením nového studijního oboru.

Co vlastně institucionální akreditace znamená a jaké jsou její výhody?

Institucionální akreditace totiž znamená, že je vysoké škole za určitých podmínek povoleno samostatně si vytvářet studijní programy dle jejích potřeb (obvykle na 10 let).

Výhodou tak je, že pokud si škola bude chtít otevřít nějaký studijní program, nebude už muset čekat na rozhodnutí akreditační komise. Schválí si jej sama prostřednictvím Rady pro vnitřní hodnocení. Akreditační komise schválí jen studijní program jako celek.  Vše tak bude daleko jednodušší a rychlejší.

Udělovat ji lze na všech stupních studia – tedy na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni, a to v jedné i více určených oblastech vzdělávání. Podmínkou však je, aby VŠ měla funkční vnitřní systém kontroly kvality. Ten přitom musí pracovat se zpětnou vazbou nejen od akademiků a odborníků z praxe, ale i od studentů.

Druhá v České republice

O tuto akreditaci zažádala Masarykova univerzita teprve jako druhá v ČR, po Univerzitě Karlově. A jako druhá ji také získala.

Žádost byla podána v prosinci loňského roku. Nyní, po uplynutí zákonné lhůty (150 dní), kterou má Národní akreditační úřad na její prozkoumání prostřednictvím svých hodnoticích komisí, byla konečně schválena. Pro MU to tak znamená vyšší podíl odpovědnosti vůči společnosti a zároveň ocenění její snahy o lepší vzdělávání. Je rovněž završením úsilí mnoha lidí, kteří mají na univerzitě na starost vytváření a rozvíjení systému vnitřního hodnocení. Ukázalo se tak, že nepracují nadarmo a jsou vidět plody jejich práce.

Nezbývá než doufat, že takto prosperujících a dobře fungujících vysokých škol bude do budoucna stále přibývat. Ty si pak totiž budeš moci vybírat z více a více kvalitních studijních oborů.

Komentáře k článku

TOP školy
Nejbližší akce na školách
2.4.2023 - Den otevřených dveří
3.4.2023 - Zápis do 1. ročníku
3.4.2023 - Zápis do 1. ročníku
4.4.2023 - Den otevřených dveří
4.4.2023 - Den otevřených dveří
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.