Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Na školách se pilotují učební materiály pro informatiku

Na školách se pilotují učební materiály pro informatikuVe vybraných mateřských, základních a středních školách začínají pokusně ověřovat způsoby, jak rozvíjet informatické myšlení dětí a žáků.

19. 9. 2018

Realizace ověří návrh revizí rámcových vzdělávacích programů v oblasti informatiky a informačních a komunikačních technologií. Pilotáž skončí v červnu 2020.

Cílem pokusného ověřování je získat zpětnou vazbu o správnosti a funkčnosti učebních materiálů pro témata a oblasti rozvíjející informatické myšlení dětí a žáků.

Základním přínosem je zkvalitnění těchto materiálů, v budoucnu budou volně k dispozici všem školám.

Pokusné ověřování je financováno z projektu OP VVV Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM). Ověřování řídí MŠMT, realizují ho pedagogické fakulty zapojené do projektu PRIM ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání.

Každou ze zapojených fakult bylo pro 1. a 2. kolo pokusného ověřování vytipováno průměrně 5–6 škol různých stupňů, zaměření i geografického situování.

Zdroj: msmt.cz

Komentáře k článku

Nejbližší akce na školách
22.5.2019 - Den otevřených dveří
24.5.2019 - Datum pro odevzdání přihlášek do 1. kola
24.5.2019 - Přijímací řízení
25.5.2019 - Den otevřených dveří
25.5.2019 - Den otevřených dveří
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.