Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Operační program VVV podpoří společné vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách

Operační program VVV podpoří společné vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitáchMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje vyhlásit výzvu Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL). Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je pro tuto oblast připraveno 250 milionů korun.

15. 8. 2017

Výzva se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit, a to i v obcích a svazcích obcí, které nejsou zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL).

Obce a kraje budou podpořeny v roli koordinátora řešení problematiky společného vzdělávání na svém území.  Budou moci získat finanční prostředky pro mateřské, základní a střední školy a školská zařízení. Výzva cílí také na osvětové aktivity pro veřejnost, podporuje vznik a realizaci workshopů.

K povinnému řízení projektu si žadatelé budou muset vybrat minimálně jednu z aktivit na podporu obce či kraje při zavádění společného vzdělávání a alespoň jednu aktivitu z oblasti předškolního vzdělávání nebo prevence školní neúspěšnosti.

V prevenci školní neúspěšnosti má výzva pomoci například prostřednictvím doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, a to včetně doučování vrstevnického. Žáci mohou být podpořeni ve vzdělávání i průvodcem pro žáka, tzv. starším kamarádem. Další aktivity se mohou zabývat vzděláváním o prázdninách, aktivitami z oblasti kariérového poradenství, podporou rodičů při jednání s pedagogy a mnoho dalších.

Aktivity v oblasti předškolního vzdělávání mají podpořit nástup dětí ze znevýhodněného nebo odlišného prostředí do mateřských škol a poté dětem i rodičům pomoci v adaptačním období.

 S cílem zavádění nových metod do předškolního vzdělávání a výchovy budou podpořeni také pedagogové. Další aktivity mohou směřovat do poradenství a podpory rodičů, vzdělávacích aktivit pro rodiče nebo do aktivního vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se ještě předškolního vzdělávání neúčastní.

Podpora obce či kraje při zavádění společného vzdělávání spočívá třeba v organizaci seminářů a osvětových aktivit zaměřených na tuto tematiku nebo. Podpořen bude rozvoj systému služeb, které se budou zabývat poradenstvím a péčí o děti a žáky žijící v prostředí sociálně vyloučených lokalit.

Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost o podporu, a to v termínu od 22. srpna 2017 do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu OP VVV, nejpozději však do 29. prosince 2018. Více informací k výzvě naleznete na stránkách MŠMT.

Zdroj: msmt.cz

 

Komentáře k článku

Nejbližší akce na školách
21.6.2018 - Den otevřených dveří
27.6.2018 - Den otevřených dveří
27.6.2018 - Přijímací řízení
28.6.2018 - Den otevřených dveří
13.7.2018 - Přijímací řízení
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.