Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Změny téměř na všech stupních vzdělávání. Co všechno nás čeká?

Změny téměř na všech stupních vzdělávání. Co všechno nás čeká?Začátek nového školního roku je jako obvykle spojen s mnoha různými změnami. Ty se budou letos týkat téměř všech stupňů vzdělání – od mateřských škol až po školy vyšší odborné. Na co vše se tak můžeme těšit?

5. 9. 2017

Školní rok 2017/2018 byl zahájen a spolu s ním vstoupily v platnost různé novinky. Jaké to ale jsou? Například je zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Dále došlo k úpravě práce pedagogicko-psychologických poraden (kvůli inkluzi) či délce vzdělání zdravotních sester, snížení počtu témat u maturitních slohů nebo zavedení povinného plavání pro žáky 1. stupně základních škol.

Nárok na školku

Od tohoto školního roku mají nárok na školku děti již od 4 let. Místo tak mají zaručené minimálně ve školce, kam patří díky nově stanoveným spádovým oblastem (podle bydliště). Rodiče si tak sice mohou zvolit jinou školku, kam svá dítka umístí, tam je ovšem mohou přijmout, jen pokud jim zbude volná kapacita. Do určené školky je musí přijmout povinně.

Pro pětileté děti je pak mateřská škola již povinná. A pokud je rodiče včas nezapsaly, hrozila jim pokuta až do výše 5 tisíc.

Přípravná třída

I u přípravných tříd základních škol došlo od letošního roku ke změně. Od 1. září do nich totiž mohou chodit pouze děti s odkladem povinné školní docházky. Děti, které odklad nemají, o tuto možnost přišly.

Povinné plavání

Další změnou, i když prakticky pouze v uvozovkách, je zavedení povinného plavání pro žáky prvních stupňů ZŠ. Převážná většina škol plavání pro žáky totiž organizuje již nyní.

Poradny

V rámci práce pedagogicko-psychologických poraden také došlo k jistým novinkám. Pro ulehčení jejich práce při zajišťování společného vzdělávání zdravých, handicapovaných, sociálně znevýhodněných i výjimečně nadaných dětí jim odpadly různé povinnosti. Nyní už například nemusí informovat rodiče či školu o nutnosti nového posouzení vzdělávacích potřeb dítěte (po uplynutí platnosti předchozího posudku).

Speciálním školám má pak nová vyhláška umožnit otevření více tříd pro různě handicapované děti.

Studium v zahraničí

Novela školského zákona se také zabývá dětmi, které navštěvují školy v zahraničí. Dosud totiž rodiče museli tato dítka přihlásit do některé školy v ČR a té také dokládat, že jejich děti opravdu navštěvují tu či onu školu v cizině. Nyní je do žádné školy v ČR přihlašovat nemusí a obracet se budou přímo na ministerstvo.

Maturity

Jednou z výrazných změn u maturit, a pro někoho možná spíše negativní, je snížení počtu témat u maturitních slohů. Výběr se totiž zúží z 10 nabízených témat na pouhých 6.

Ovšem pro cizince nebo české studenty, kteří studovali v předcházejících 8 letech před zkouškou dospělosti alespoň 4 roky v zahraničí, se nabízí další novinka u maturitní zkoušky z českého jazyka. Budou totiž moci žádat o upravení podmínek. To znamená, že na její vykonání dostanou více času a bude jim poskytnut ku pomoci slovník.

Zdravotnictví

A jak už bylo na našich stránkách zveřejněno, rovněž v oblasti zdravotnictví dochází k několika novinkám. Tou hlavní je zkrácení délky studia pro zdravotní sestry. Místo vysokoškolského studia jim nyní bude stačit střední škola + 1 rok studia vyšší odborné školy.

Nově zavedena pak také bude odbornost terapeuta tradiční čínské medicíny a aplikované behaviorální analýzy. Ta bude pomáhat lidem postiženým autismem.

Jak je vidět, změn bude více než dost a některé budou více citelné než jiné. Ovšem lze říci, že se v řadě případů jedná o změny, které mají za cíl ulehčit život nejen žákům a studentům, ale i rodičům.

Komentáře k článku

Nejbližší akce na školách
21.6.2018 - Den otevřených dveří
27.6.2018 - Den otevřených dveří
27.6.2018 - Přijímací řízení
28.6.2018 - Den otevřených dveří
13.7.2018 - Přijímací řízení
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.