Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára

Družstevní ochoz 3, 14000 Praha 4

Telefon: 261 212 572
Fax: 261 215 063
E-mail: reditelE-mailspsgocar.cz

Základní informace:

Kraj:
Typ školy:
Kategorie:
Adresa:
Družstevní ochoz 3
14000  Praha 4
IČ:
49624059
Telefon:
261 212 572
Fax:
261 215 063
E-mail:
WWW:
Ředitel/ka:
Ing. Bc. Tomáš Langer
Kontaktní osoba
Jméno:
Hana Weberová
Telefon:
261 212 572
E-mail:

Soubory

Informační letáček o škole
Stáhnout soubor - icon 1.69 MB

Projektové dny pro žáky ZŠ
Stáhnout soubor - icon 227 kB

Fotografie školy

Západní pohled na budovuVstupní brána do areálu školyOkna učeben výpočetní technikyVýuka CAD programůVýuka fyzikyLaboratoře betonuLaboratoře betonuPosilovnaJedna z tělocvičenVýuka stavitelstvíStudentiJídelnaPohled na školu ze střechyHorolezecká stěnaO přestávceUčebna výpočetní techniky

Popisek

Studijní obor: 36-47-M/01 Stavebnictví
Studijní obor Stavebnictví připravuje žáky pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků související s navrhováním, přípravou a realizací staveb, včetně možnosti podnikání podle podmínek stanovených živnostenským zákonem, a také pro činnost v oblasti správních institucí. Absolventi studijního oboru Stavebnictví jsou připraveni k terciárnímu studiu na vysokých školách především technického směru, zejména stavebního zaměření včetně architektury. Další možnosti intelektuálního rozvoje osobnosti žáka nabízí škola v rámci volitelných vyučovacích předmětů. Volba výběrových předmětů dává žákům možnost lépe se připravit na studium na vysoké škole nebo na odchod do praxe. Uchazeči o studium mohou vybírat ze tří odborných zaměření oboru: Pozemní stavitelství, Stavitelství a architektura, Architektura a interiérový design.

Odborné zaměření: Pozemní stavitelství
Pozemní stavitelství zahrnuje nejširší oblast výstavby, a to realizaci budov a hal pro různé funkce (od bydlení, rekreace, kultury, sportu až po kavárnu nebo autoservis). Budova se nevyrábí jako auta na výrobním pásu, ale tvoří (staví) v osobitém prostředí města, vesnice nebo krajiny. Student je postupně seznamován se širokou tvůrčí problematikou projektování a stavění, a to od průzkumů území, tvorby studie, navrhování a kreslení stavebních výkresů až po realizaci budov. Po studiu je absolvent obohacen o znalosti a cit pro stavebně konstrukční a architektonické řešení objektů. Zaměření oboru je vhodné pro chlapce a dívky s technickým cítěním a prostorovou představivostí.

Odborné zaměření: Stavitelství a architektura
Stavitelství a architektura jsou dvě profese, které nelze od sebe oddělovat, chceme-li mít záruku kvalitního díla. Výuka pozemních staveb s přihlédnutím na práci architekta se nejvíce odráží v předmětech: kreslení a modelování, navrhování budov, architektura a kompozice, urbanismus a ochrana památek. Student je postupně seznamován se širokou tvůrčí problematikou architektonicko stavebního řešení budov. Součástí ateliérové výuky je hledání optimální varianty architektonické studie, jejíž součástí je model. Následně student vypracuje projekt stavebního řešení. Místo inženýrských staveb obohacují výuku základy urbanismu a specifická problematika ochrany historických budov. Zaměření oboru je vhodné pro chlapce a dívky s technickým a estetickým cítěním, prostorovou představivostí a výtvarným nadáním. Studium podporuje přípravu ke studiu architektury na vysoké škole.

Odborné zaměření: Architektura a interiérový design
Odborné zaměření Architektura a interiérový design se zaměřuje na komplexní návrh interiéru v návaznosti na celkový architektonický a konstrukční koncept stavby a na získání odborných znalostí v oblasti projektování pozemních staveb. Znalost materiálové základny, konstrukcí a jejich možností, typologie staveb, ergonomie a prostorovotvorných prostředků je základním předpokladem pro funkční a esteticky zdařilý návrh interiéru vycházející z celého komplexního řešení stavby. Žák se seznámí s historickým vývojem interiérové tvorby, soudobými trendy při tvorbě interiéru, se základy kompozice, s významem barev a jejich vlivem na psychiku člověka, s prací s materiálem, možnostmi denního a umělého osvětlení, s postupem návrhu interiéru se zaměřením na bytový interiér. Zaměření rozšiřuje znalosti i v oblasti počítačové grafiky: Modelování interiéru, nábytku a svítidel, osvětlení interiéru, aplikace vlastních materiálů atd. Dosažené znalosti žák zúročí v předmětu Ateliér interiéru, jehož výstupem je návrh bytového interiéru, kde se kromě vlastního návrhu seznámí s tvorbou podkladů pro truhláře, kuchyňská studia, tvorbou spárořezu. Zaměření je vhodné pro chlapce a dívky s technickým, estetickým a prostorovým cítěním, které oblast interiérové tvorby zajímá a chtěli by své odborné znalosti zúročit právě v tomto směru.

Poznámky

Proč si vybrat SPŠ stavební Josefa Gočára v Praze 4?
  • Stavebnictví je krásným technickým oborem, který tvůrčí činností zasahuje do krajinotvorby a ovlivňuje životní prostředí.
  • Ve výuce oboru má škola tradici 179 let. Byla a je školou, která dává absolventům dobré odborné základy.
  • SPŠ stavební Josefa Gočára (dříve Zborovská) je pojmem v odborném školství, je známá široké veřejnosti. Studovaly v ní a studují celé generace – dědeček, syn a vnuk.
  • Snažíme se o komplexní přípravu žáků tak, aby dokázali řešit úkoly samostatně, zodpovědně, uměli využívat nejmodernější techniku a aby se dokázali v životě prosadit a dobře uplatnit.
  • Škola je umístěna v klidném prostředí s dobrými podmínkami pro výuku i využití volného času. Výhodou je i snadná dostupnost MHD a možnost ubytování mimopražských žáků.

Studijní obory

Název oboruTyp studiaForma studia
Filtr:
Stavebnictví, ŠVP: Pozemní stavitelství
36-47-M/01
Studijní oborDenní/Prezenční
Stavebnictví, ŠVP: Stavitelství a architektura
36-47-M/01
Studijní oborDenní/Prezenční
Stavebnictví, ŠVP: Architektura a interiérový design
36-47-M/01
Studijní oborDenní/Prezenční

Kód ikonky na vaše stránky


Nejbližší akce na školách
17.8.2017 - Den otevřených dveří
23.8.2017 - Termín podání přihlášky na VOŠ III. kolo
24.8.2017 - Den otevřených dveří
29.8.2017 - Termín přijímacího řízení ke studiu VOŠ III. kolo
31.8.2017 - Přijímací řízení
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.