Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Střední odborná škola logistických služeb

Střední odborná škola logistických služeb

Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9

Telefon: 228 229 063
E-mail: soslsE-mailsosls.cz

Základní informace:

Kraj:
Typ školy:
Kategorie:
Adresa:
Učňovská 100/1
190 00  Praha 9
IČ:
00639516
Telefon:
228 229 063
733 607 942
734 703 557
E-mail:
WWW:
Ředitel/ka:
Ing. Jana Dušejovská
Kontaktní osoba
Jméno:
Daniela Zemanová (sekretářka)
Telefon:
228 229 063
E-mail:

Nejbližší akce školy:

Prosinec
Středa
6
6.12.2023
Den otevřených dveří
Leden
Čtvrtek
25
25.1.2024
Den otevřených dveří

Fotografie školy

Popisek

KDO JSME?
Jsme moderní škola s dlouholetou tradicí. Naše historie se začala psát již v roce 1952. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha.

POSKYTUJEME KVALITNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ S ŠIROKÝM UPLATNĚNÍM NA TRHU PRÁCE
Vzdělávací nabídkou koncepčně reagujeme na požadavky trhu práce a sociálních partnerů. Pro nabízené obory jsme zpracovali tři vzdělávací programy, které vychází z požadavků praxe a směřují k tomu, aby absolvent dokázal samostatně a iniciativně plnit komplexnější úkoly v oblasti dopravy a přepravy, logistiky, ekonomiky, bankovnictví a poštovnictví a pro potřeby podnikání se obeznámil se základní problematikou.

Oblast vzdělávání podporuje dlouhodobá spolupráce se Svazem spedice a logistiky České republiky.

NABÍZÍME PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ
Disponujeme dvanácti kmenovými učebnami, což zaručuje spíše komorní prostředí, možnost užší interakce mezi učiteli a studenty a navození přátelské atmosféry.

UČÍME PRAKTICKY
Praktická výuka probíhá formou simulace reálného pracoviště v učebnách školy. Takto získané odborné kompetence může absolvent uplatnit ihned po nástupu do pracovního procesu bez dalšího zapracování. Studenti se podle svého zaměření učí pracovat např. s programy POHODA, APOST, JERID a SPED, jejichž zvládnutí je předpokladem pro budoucí uplatnění v logistických a finančních organizacích. Absolventi dopravního oboru získají navíc řidičské oprávnění skupiny B.

Spolupracujeme s mnoha partnerskými firmami, kde studenti absolvují odborné praxe a následně mohou nalézt rozsáhlou oblast profesního uplatnění.

UČÍME MODERNĚ
Využíváme specializované a dobře vybavené učebny pro praktickou výuku, učebny výpočetní techniky a cizích jazyků, multimediální posluchárnu a novou studovnu s Wi-Fi připojením. Kvalitu výuky podporuje užívání mnoha moderních technologií, např. počítačů s internetovým připojením, dataprojektorů, interaktivní tabule, speciálních tiskáren a snímacích tužek.

Pro tělovýchovu využíváme dvě tělocvičny, posilovnu, bazén, sál na stolní tenis, tři venkovní víceúčelová hřiště s umělým povrchem a atletickou dráhu.

KLADEME DŮRAZ NA VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ
Jazykové vzdělávání podporuje povinná výuka dvou světových jazyků promyšleně doplňována dalšími aktivitami, jako jsou prezentace práce v cizím jazyce při projektových dnech školy, veletrh pracovních příležitostí v cizím jazyce, zahraniční poznávací zájezdy s ubytováním přímo v rodinách, návštěva divadelních představení v anglickém jazyce apod. Lepšímu porozumění anglickému jazyku napomáhá též výuka rodilým mluvčím.

Jsme zapojeni do Erasmus+, vzdělávacího programu Evropské unie.

NABÍZÍME ŠIROKÉ SPEKTRUM AKTIVIT
Škola organizuje mnoho akcí, které vhodně doplňují výuku a podporují všestranný rozvoj studentů: adaptační, lyžařský a turistický kurz, zahraniční poznávací zájezdy, odborné soutěže a exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení, semináře, přednášky, charitativní sbírky a sportovní soutěže.

VÁŽÍME SI ÚSPĚŠNÝCH STUDENTŮ
Úspěšní studenti jsou pravidelně za své výsledky oceňováni. Tento systém napomáhá motivaci k dalšímu vzdělávání.

PŘED NIKÝM NEZAVÍRÁME DVEŘE
Naše škola je otevřená všem. Studují u nás i zahraniční studenti či sportovci vyžadující individuální vzdělávací plán. Do tříd jsou v malém počtu integrováni také studenti s SPU.

NEZAPOMÍNÁME NA PREVENCI
Prevence negativních jevů vychází z kvalitně zpracovaného minimálního preventivního programu. Je naplňován formou přednášek, besed a mimoškolních aktivit. Problematika prevence sociálně patologických jevů je rovněž zařazena do jednotlivých vzdělávacích oblastí.

PŘED PROBLÉMY NEUTÍKÁME
Radu či pomocnou ruku našim studentů rády poskytnou v případě potřeby metodička prevence či výchovná poradkyně, jež obě na škole působí.

POUŽÍVÁME SYSTÉM BAKALÁŘI
Vstup do školy, docházku a klasifikaci studentů hlídá systém Bakaláři, ke kterému se mohou připojit jak sami studenti, tak i jejich rodiče. Ti tak mohou průběžně sledovat, jak jejich děti studují.

Poznámky

Čeká se na schválení nových oborů - Ekonomika a podnikání a Ekonomické lyceum

Studijní obory/programy

Název oboru/programuTyp studiaForma studia
Filtr:
Provoz a ekonomika dopravy - ŠVP Doprava a logistika
37-41-M/01
Studijní oborDenní/Prezenční
Logistické a finanční služby - ŠVP Logistické služby
37-42-M/01
Studijní oborDenní/Prezenční
Logistické a finanční služby - ŠVP Finanční služby
37-42-M/01
Studijní oborDenní/Prezenční

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
arrow
arrow
ART & DESIGN INSTITUT
Slezská 68, Praha 3 - Vinohrady
www.adi.cz
ART & DESIGN INSTITUT
arrow
arrow
MBA institut CEMI
Mezi Vodami 639/27, Praha
www.cemi.cz
MBA institut CEMI
arrow
Chcete na tomto místě vaší školu, klikněte ZDE.
Nejbližší akce na školách
6.12.2023 - Den otevřených dveří
6.12.2023 - Den otevřených dveří
6.12.2023 - Den otevřených dveří
6.12.2023 - Den otevřených dveří
6.12.2023 - Den otevřených dveří
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.