Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava-Hulváky

Telefon: 596 622 335
Fax: 596 622 335
E-mail: szas.ostravaE-mailgmail.com

Základní informace:

Kraj:
Typ školy:
Kategorie:
Adresa:
Žákovská 288/20
709 00  Ostrava-Hulváky
IČ:
00602027
Telefon:
596 622 335
603 499 405
Fax:
596 622 335
E-mail:
WWW:
Ředitel/ka:
Ing.Jan Šenk - zástupce statutárního orgánu
Kontaktní osoba
Jméno:
Ing. Davidová, Ing.Šenk
Telefon:
596 622 335
E-mail:

Popisek

Jsme školou s více než stoletou tradicí. Žákům jsou k dispozici moderně vybavené
učebny, škola má k dispozici vlastní zařízení pro praktickou výuku, arboretum, sbírky rostlin apod. Studijní obor zahradnictví 41-44-M/001 Zahradnictví připravuje žáky pro činnost technicko-hospodářských pracovníků v oblasti přípravy a řízení zahradnické výroby, na náročné pracovní činnosti, které zvyšují nároky na odborné vědomosti a intelektuální schopnosti, pro podnikatelskou sféru, pro výkon prací v ochraně a tvorbě životního prostředí. Žáci jsou připravování i ke studiu na vysokých školách, zejména zemědělských, ekonomických, na přírodovědných fakultách apod. pro práci v zahradnických firmách
Zahradník - 41-52-H/01

Je praxí velmi žádaný obor, po jehož úspěšném absolvování lze pokračovat v dalším studiu pro získání maturitní zkoušky

Žáci tohoto učebního oboru si postupně osvojí:

* zhotovování floristických a vazačských výrobků
* realizaci sadových úprav a jejich následnou údržbu
* dovednosti v oblasti množení, vysazování, ošetřování, hnojení a ochrany rostlin
* absolventi se uplatní ve všech zahradnických firmách při množení a pěstování květin, ovoce, zeleniny, v okrasných a ovocných školkách, při zakládání a údržbě okrasné soukromé i veřejné zeleně. Uplatní se v oblasti vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech. Může se uplatnit v oblasti zpracování ovoce a zeleniny v příbuzném zemědělském oboru i agroturistice. Po nezbytné praxi v oboru je absolvent připraven na soukromé podnikání v zahradnictví.
Zahradník - 41-52-H/01

Je praxí velmi žádaný obor, po jehož úspěšném absolvování lze pokračovat v dalším studiu pro získání maturitní zkoušky

Žáci tohoto učebního oboru si postupně osvojí:

* zhotovování floristických a vazačských výrobků
* realizaci sadových úprav a jejich následnou údržbu
* dovednosti v oblasti množení, vysazování, ošetřování, hnojení a ochrany rostlin
* absolventi se uplatní ve všech zahradnických firmách při množení a pěstování květin, ovoce, zeleniny, v okrasných a ovocných školkách, při zakládání a údržbě okrasné soukromé i veřejné zeleně. Uplatní se v oblasti vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech. Může se uplatnit v oblasti zpracování ovoce a zeleniny v příbuzném zemědělském oboru i agroturistice. Po nezbytné praxi v oboru je absolvent připraven na soukromé podnikání v zahradnictví.
Zahradník - 41-52-H/01

Je praxí velmi žádaný obor, po jehož úspěšném absolvování lze pokračovat v dalším studiu pro získání maturitní zkoušky

Žáci tohoto učebního oboru si postupně osvojí:

* zhotovování floristických a vazačských výrobků
* realizaci sadových úprav a jejich následnou údržbu
* dovednosti v oblasti množení, vysazování, ošetřování, hnojení a ochrany rostlin
* absolventi se uplatní ve všech zahradnických firmách při množení a pěstování květin, ovoce, zeleniny, v okrasných a ovocných školkách, při zakládání a údržbě okrasné soukromé i veřejné zeleně. Uplatní se v oblasti vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech. Může se uplatnit v oblasti zpracování ovoce a zeleniny v příbuzném zemědělském oboru i agroturistice. Po nezbytné praxi v oboru je absolvent připraven na soukromé podnikání v zahradnictví.

Zahradník - 41-52-H/01

Je praxí velmi žádaný obor, po jehož úspěšném absolvování lze pokračovat v dalším studiu pro získání maturitní zkoušky

Žáci tohoto učebního oboru si postupně osvojí:

Absolventi se uplatní ve všech zahradnických firmách při množení a pěstování květin, ovoce, zeleniny, v okrasných a ovocných školkách, při zakládání a údržbě okrasné soukromé i veřejné zeleně. Uplatní se v oblasti vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech. Může se uplatnit v oblasti zpracování ovoce a zeleniny v příbuzném zemědělském oboru i agroturistice. Po nezbytné praxi v oboru je absolvent připraven na soukromé podnikání v zahradnictví.


Prodavač květin – florista- 66-51-H/01

Jedná se o moderní obor pro tvořivé chlapce i dívky s rozvinutou fantazií. Cílem vzdělávání je připravit absolventy tak, aby byli schopni uplatnit se v co nejširší praxi.Studiem odborných předmětů jako jsou zbožíznalství, administrativa prodejny, obchodní počty, výpočetní technika a hlavně odborný výcvik je, získání potřebné kvalifikace pro výkon floristického povolání.


Škola nabízí žákům oboru Zahradnictví praxe v SRN, všem žákům je k dispozici internet bez omezení, výborně vybavená knihovna. Škola je
zapojena do řady mezinárodních projektů a je pilotní školou MŠMT s vlastním školním vzdělávacím programem, velmi dobře spolupracuje s VŠ,zejména MZLU v Brně. Výuku zajišťuje zkušený a kvalitní tým pedagogů.

Studijní obory

Název oboruTyp studiaForma studia
Filtr:
Zahradnictví
41-44-M/01
Studijní oborDenní/Prezenční
Prodavač květin - florista
66-51-H/01
Učební oborDenní/Prezenční
Přírodovědné lyceum
78-42-M/06
Studijní oborDenní/Prezenční
Zahradník
41-52-H/01
Učební oborDenní/Prezenční

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
Nejbližší akce na školách
20.6.2019 - Přijímací řízení
21.6.2019 - Přijímací řízení
24.6.2019 - Den otevřených dveří
24.6.2019 - Den otevřených dveří
25.6.2019 - Den otevřených dveří
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.