Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Alternativní postupy doplňkem klasické výukové metody?

Alternativní postupy doplňkem klasické výukové metody?Nudí tě klasické hodiny plné suché teorie? Přivítal/a bys nějakou změnu či jinou učební metodu? Pak zkus ty sám/sama ve své škole navrhnout například projektovou výuku.

17. 5. 2017

Moderní doba si žádá moderní techniky - o tom není žádných pochyb. A týká se to i vzdělání. Proto pokud ve tvé škole ještě nedošlo na nějaké nové výukové metody, je na čase se přičinit o to, aby se tak stalo. Jednou z těchto alternativních metod, která je v současnosti velmi populární, je právě tzv. projektová výuka.

Více zkušeností i praxe

O co jde v rámci projektové výuky? Především o to, přiblížit ti teoretické vyučování co nejvíce ke skutečnému životu. Všichni totiž dobře víme, že teorie je jedna věc a praxe druhá, velmi často naprosto odlišná. Čím více ti teorie bude připomínat skutečnost a reálné příklady a případy, tím spíše si to dovedeš představit a i dlouhodoběji zapamatovat.

Navíc se při této metodě naučíš spolupracovat s ostatními spolužáky, plánovat, organizovat, dodržovat určité harmonogramy, rozpočty a postupy. Zároveň také sám/sama poznáš, jestli se tobě či tvému týmu daří nebo nedaří, neboť vidíš svůj/váš výsledek práce a nemusíš čekat ani na hodnocení učitele.

Dále také pochopíš, že chceš-li něco úspěšně a kvalitně dotáhnout až do konce, stojí to určitý čas, obětování se a energii. Navíc ne vždy se to povede hned na poprvé, ale bude zapotřebí hledat chyby a nová řešení.

Podoba projektové výuky

Jakou může mít tato výuka podobu? Metody se velmi různí. Záleží nejen na učiteli, který tuto metodu využívá, ale i na předmětu, jehož se týká. V neposlední řadě také na vás, na studentech. Vašem věku, znalostech, ochotě spolupracovat a dalších faktorech.

Vyzkoušet si tak můžeš například fiktivní projekt realizace výstavby domu či čehokoliv jiného, dále (a to nejen fiktivně) i pořádání nějaké kulturní či společenské akce (kupříkladu maturitního plesu vyššího ročníku), vytváření různých her, psaní školních novin, a tak dále.

Možností je zkrátka nepřeberné množství a při mnohých z nich si jistě spolu se svými spolužáky užiješ kromě hromady starostí i kupu legrace.

Samozřejmě, že pokud to není na ostro, o nic nejde, ale ani tak to neber na lehkou váhu. Přeci jen to jsou zkušenosti, které se ti do budoucna neztratí a budou se ti dozajista hodit, až třeba budeš něco pořádat či budovat v reálu. Kromě toho určitě budeš souhlasit, že jakýkoliv alternativní doplněk k běžné výuce bude daleko lepší, než klasická nudná "nalévárna", že? Hodiny ti jistě budou rychleji a veseleji utíkat. smiley

Komentáře k článku

Nejbližší akce na školách
31.5.2018 - Přihlášky na VOŠ
31.5.2018 - Den otevřených dveří
6.6.2018 - Slavnostní vyřazení maturantů.
6.6.2018 - Den otevřených dveří
11.6.2018 - Přijímací řízení do bakalářských studijních oborů
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.