Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Doporučení České školní inspekce pro školy

Doporučení České školní inspekce pro školyDoporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021

19. 8. 2020

Vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. Po většinu tohoto období byla zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů (dále jen „žáci“) ve školách a vzdělávání bylo realizováno distančními metodami. Školy a jejich učitelé toto náročné období většinově zvládli, přestože průběh a pojetí vzdělávání na dálku bylo v různých školách různé. Podrobnosti jsou k dispozici v tematické zprávě Vzdělávání na dálku v základních a středních školách, která je ke stažení zde.

Nyní je důležité soustředit se na to, jak se s dopady vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 co nejlépe vyrovnat ve školním roce 2020/2021, a zároveň jak využít zkušenosti z uplynulého období ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání. Česká školní inspekce, která je institucí hodnoticí kvalitu a efektivitu vzdělávání a která bude jako jediná ve školách sledovat a vyhodnocovat podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, připravila pro školy doporučení směřující k úspěšnému zvládnutí školního roku 2020/2021 v kontextu reflexe dopadů školního roku minulého.

Nejdůležitější osobností v oblasti řízení pedagogického procesu i organizace a realizace vzdělávání je samozřejmě ředitel školy. Zejména v tomto náročném období, kdy se školy musí postupně vyrovnat se složitou situací, je výrazná orientace ředitele školy na vlastní pedagogický proces naprosto stěžejní podmínkou. Cílem tohoto dokumentu je tedy poskytnout ředitelům škol inspiraci a nabídnout jim několik doporučení, s jejichž využitím lze reagovat na souvislosti spojené s obnovením prezenčního vzdělávání v novém školním roce, a také podpořit využití některých zkušeností z výuky na dálku realizované během druhého pololetí školního roku 2019/2020. Současně chce Česká školní inspekce poskytnout ředitelům škol ujištění o akcentech a prioritách, na něž se bude v rámci hodnoticích činností ve školách soustředit.

Vzhledem ke značné různorodosti českých škol a s ohledem na velmi odlišné podmínky, které školy v jednotlivých regionech pro vzdělávání mají, může jít skutečně jen o doporučení, která je navíc vždy potřeba přizpůsobit druhu a typu školy. Česká školní inspekce zároveň plně respektuje, že odpovědnost za řešení konkrétních záležitostí zůstává výlučně na řediteli školy, který zná situaci a podmínky své školy nejlépe. Cílem České školní inspekce v žádném případě není, aby byla nabízená doporučení formalisticky realizována, ale aby posloužila jako inspirace pro ředitele škol k aplikaci promyšlených postupů a opatření, které povedou ke kvalitnímu a efektivnímu vzdělávání žáků

Doporučení

  1. Zaznamenat obsahové změny ve vzdělávání bez nutnosti upravovat ŠVP
  2. Zmapovat dosažený pokrok u každého žáka a naplánovat výuku a její zaměření na doplnění nezbytných znalostí a dovedností ve vybraných předmětech již na podzimní měsíce, aby další výuka nemusela být výrazněji posouvána a upravována
  3. Vytvořit systém podpory pro žáky, kteří měli nepříznivé podmínky pro distanční vzdělávání, vůbec se ho neúčastnili nebo výrazně zaostávají 
  4. Soustředit se na aplikační složku znalostí, stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce i rozvoj kompetence k učení
  5. Využít získaných zkušeností k obsahovým úpravám učiva, případně předmětové a oborové struktury
  6. Otevřít na úrovni školy diskusi o způsobech hodnocení, jejich přínosech a dopadech na vzdělávání žáků
  7. Implementovat vyzkoušené prvky digitálního vzdělávání do běžné výuky
  8. Udržet kvalitu komunikace s rodiči nastavenou během vzdělávání na dálku

Více informací v dokumentu od ČŠI.

Komentáře k článku

Nejbližší akce na školách
19.6.2021 - Přijímací řízení
20.6.2021 - Týden vědy na Jaderce
21.6.2021 - Přijímací řízení
1.7.2021 - Přijímací řízení VOŠ 1. kolo
9.9.2021 - Den otevřených dveří
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.