Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Je větší skupina dětí ve třídách překážkou? Nemusí být. Záleží jen na kvalitě práce učitele

Je větší skupina dětí ve třídách překážkou? Nemusí být. Záleží jen na kvalitě práce učiteleO tom, že změny ve školství dovedly mnoho MŠ i ZŠ k jejich zrušení, je známo. Ty však nyní leckde chybí a kapacita jednotlivých tříd se tak navyšuje. A to klidně až nad třicítku. Není to ale na úkor vzdělání dětí?

28. 6. 2017

Narůstání počtu dětí ve třídách vyvolává u řady rodičů dosti negativní reakce. Mají obavy, aby tím neutrpěla kvalita výuky, jež má být jejich dítěti poskytována. Mnozí z nich si ale neuvědomují, že úroveň výuky nezáleží ani tolik na velikosti skupiny (třídy), jako na schopnostech a dovednostech kantora pracovat s větší skupinou dětí.

Vhodná metoda výuky

O tom, že spolu s vyšším počtem žáků ve třídě klesá možnost co nejvíce se individuálně věnovat každému konkrétnímu dítěti, se nelze hádat. Je to pravda. Ovšem musíme brát na zřetel také to, že dokonalou vyváženost mezi počtem dětí ve třídě a kvalitou výuky prostě určit nelze. Kromě toho, co nejdokonalejší výuku nelze zaručit ani u skupin – tříd – s 10 či 20 dětmi. Pokud totiž učitel nezvolí vhodnou výukovou metodu, výborné vzdělání vašemu dítku nezaručí ani to, když bude ve třídě sám. A ve finále to pak platí i obráceně. To, že bude mít učitel na starosti 30 dětí automaticky neznamená, že děti nic nenaučí. Záleží totiž na tom, jestli si umí zvolit právě správnou metodu výuky.

Obrácená třída

Jednou z možností, jak si poradit s větším počtem žáků ve třídě, je využití tzv. obrácené třídy. V tomto případě výklad učitele nahrazuje online vzdělávací video či jiný materiál, který si žáci prostudují sami (ať doma či ve škole) a kantor se pak již zaměří na procvičení této látky a problematické pasáže. Má na to tak více času.

Kooperativní či vrstevnické učení

Dalšími způsoby, jak si s touto situací poradit, je buď tzv. kooperativní učení (žáci se rozdělí do menších skupin po 3 až 5 dětech a probírané látce se věnují společně) nebo vrstevnické učení (1 z žáků si hraje na učitele a probíranou látku vysvětluje svým spolužákům sám). Ať první či druhá varianta, znamená to pro děti určitou změnu, vybočení ze stereotypu a zajistí také větší soustředěnost na učivo, než zaručí běžná výuka.

Tandemová výuka

Tandemová výuka je vhodným nástrojem, jak zajistit, aby na velký počet dětí byli alespoň dva učitelé. Ti tak budou mít více možností a prostoru reagovat na jednotlivé děti a budou se jim moci více věnovat. Zároveň je to i způsob, jak naučit děti vzájemné spolupráci a komunikaci. I to je pro život důležité.

Záleží tedy jen na učiteli, zda vezme v potaz, že má větší okruh žáků a zvolí ve své výuce jinou metodu. Nebo bude tyto požadavky ignorovat a bude trvat na klasické výuce. Pak je ovšem potřeba počítat s tím, že se mohou vyskytnout různé stížnosti od rodičů, jež budou mít pocit, že jejich ratolesti není věnována potřebná pozornost.

Komentáře k článku

Nejbližší akce na školách