Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Kam se ještě přihlásit ke studiu na VŠ?

Kam se ještě přihlásit ke studiu na VŠ?Máš úspěšně po maturitě a nikam dál tě prozatím nevzali? I nadále však stojíš o navazující studium? Nezoufej, na některé univerzity a jejich obory se totiž můžeš přihlásit i nyní, v létě.

26. 7. 2023

Nebyl/a sis jistý/á, zda zvládneš úspěšně odmaturovat, nebo se ti už jen zkrátka původně nechtělo pokračovat ve studiu a plnění úkolů, a proto jsi včas neřešil/a výběr vhodné vysoké školy a termíny přihlášek? Teď jsi ale přehodnotil/a situaci, a rád/a by sis doplnil/a vysokoškolské vzdělání? 

Neboj, nic není ztraceno!

Sice už tvůj současný výběr nebude tak široký, jako by byl před několika měsíci, ale i tak se stále najdou některé univerzity a jejich obory, na které si ještě přihlášku podat můžeš. A my ti zde připravíme přehled, které to jsou, a do kdy nejpozději je nutno přihlášku odevzdat. Třeba si ještě něco vybereš.

Červenec

Pokud si hodně pospíšíš, můžeš si ještě podat přihlášku na vybrané programy Přírodovědecké fakulty MU (do 26. 7.), na Teologickou fakultu JČU (do 28. 7.) či na Cyrilometodějskou teologickou fakultu UPOL SP, Fakultu podnikatelskou VUTBR, Fakultu textilní TUL, Fakultu stavební ČVUT, Zahradnickou fakultu MENDELU či některé fakulty VŠB-TUO (např. na Hornicko-geologickou fakultu, Fakultu materiálově-technologickou, stavební,  strojní či Fakultu elektrotechniky a informatiky nebo Fakultu bezpečnostního inženýrství).

U všech výše uvedených ti ale čas opravdu dochází, tak k tomu neprodleně sedni, prostuduj, a případně ihned vyplň a odešli! 

Srpen

Do 1. srpna se pak lze hlásit například na Fakultu rybářství a ochrany vod JČU nebo Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUTBR.  Do 5. 8. pak na Husitskou teologickou fakultu UK, do 6. 8. na Fakultu strojní ZČU či Evangelickou teologickou fakultu UK a do 10. 8. na Fakultu dopravní ČVUT.

Dále mají během cca 14 dnů ještě uzavírky přihlášek například tyto fakulty – Fakulta zemědělská a technologická JČU, Fakulta strojního inženýrství VUTBR, Pedagogická fakulta UJEP (11. 8.), Fakulta veřejných politik v Opavě (12. 8.), Fakulta elektrotechnická ZČU, Katolická teologická fakulta UK, Fakulta humanitních studií UTB či Obchodně podnikatelská fakulta SLU (13. 8.). 

Ještě později se pak můžeš zkusit přihlásit například na Filozofickou fakultu UK (14. 8.), Hudební fakultu AMU, Fakultu strojní TUL, Ekonomickou fakultu VŠB-TUO, Fakultu veterinární hygieny a ekologie VU (nově akreditovaný program Zdraví živočichů a ochrana ŽP), Ekonomickou fakultu TUL, Filozofickou fakultu UJEP, Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou TUL či na další nově akreditovaný program Konzervování a restaurování fotografie na Filmové a televizní fakultě AMU (zde jsou termíny do 15. 8.). 

V další nabídce pak jsou také Přírodovědecká fakulta JČU (17. 8.), Přírodovědecká fakulta UJEP a Fakulta strojní ČVUT (18. 8.), Fakulta sociálních studií OU program ZSP (20. 8.), Fakulta zdravotnických studií UJEP (21. 8.), některé obory Vysoké školy polytechnické Jihlava (23. 8.), Fakulta životního prostředí UJEP (25. 8.), Fakulta strojního inženýrství UJEP (28. 8.) či Fakulta filozofická ZČU nebo Matematický či Fyzikální ústav v Opavě SLU (termín 31. 8.).

Září

Vzhledem k tomu, že mnohé fakulty zahajují studium právě v září, na výběr už toho moc mít nebudeš. Hned 1. 9. končí termín podání přihlášek na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, 10. 9. pak na Katolické teologické fakultě UK (u nového programu Filosofie a etika) či na Fakultě sociálně ekonomické UJEP a 15. 9. na Fakultě technologické UTB.

Jak tedy vidíš, nějaký výběr ještě stále je. Nezapomeň ale, že na mnohých fakultách už mohla být kapacita naplněna během 1. kol přijímacích řízení, a proto už nadále přijímat nové přihlášky nemohou. V první řadě proto zkontroluj na jednotlivých webových stránkách aktuální situaci. Zároveň si také řádně prostuduj jejich podmínky a další potřebné informace.

Budeme ti držet pěsti, aby se na tebe, i takto na poslední chvíli, štěstí usmálo, a ty jsi mohl/a jít studovat přesně to, co si přeješ 

Komentáře k článku

Nejbližší akce na školách
5.10.2023 - Den otevřených dveří
5.10.2023 - 70. výročí zahájení výuky ve zdravotnické škole
6.10.2023 - Den otevřených dveří
7.10.2023 - Den otevřených dveří
9.10.2023 - Přehlídka škol Kolín 2023
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.