Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Ministerstvo podpoří zájmové aktivity nadaných žáků

Ministerstvo podpoří zájmové aktivity nadaných žákůMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří mimoškolní aktivity nadaných žáků. Na zájmové vzdělávání nad rámec školní výuky uvolní 15 milionů korun v rámci dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2018.

16. 1. 2018

Dotace pro nadané žáky je určena na financování zájmového a neformálního vzdělávání žáků základních a středních škol ve věku 13 – 19 let. O dotaci mohly žádat neziskové organizace, střediska volného času, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

Díky programu by se měla rozšířit nabídka zájmových aktivit pro nadané žáky v krajích, a to díky propojení s krajskými sítěmi podpory nadání. Cílem je posílit zájem a motivaci nadaných žáků k rozvoji jejich vědomostí.

Důraz byl kladen na projekty přírodovědných, technických a dalších vybraných oborů. Finanční podporu získalo 35 žadatelů, vzděláváno bude 7114 žáků.

Jedním z příjemců je Univerzita Karlova, která na Přírodovědecké fakultě organizuje soustředění Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou. Dotaci získal také Klub Domino, Dětská tisková agentura na organizaci dalšího ročníku Expedice Mars, která se věnuje celkovému rozvoji talentované mládeže.

Nadané žáky podporuje MŠMT také prostřednictvím dotačního a rozvojového programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, na nějž je určeno 38,5 milionu.

Do těchto soutěží se aktivně zapojuje ve školních, okresních, krajských, ústředních až mezinárodních kolech na 2,3 milionu žáků. Čeští zástupci v roce 2017 na těchto soutěžích získali celkem 60 medailí.

V mezinárodních vědeckých středoškolských soutěžích čeští žáci získávají ocenění opakovaně a patří mezi světovou špičku.

Zdroj: msmt.cz

 

Komentáře k článku

Nejbližší akce na školách
22.8.2018 - Den otevřených dveří
23.8.2018 - Den otevřených dveří
24.8.2018 - Termín podání přihlášky ke studiu VOŠ - III. kolo
27.8.2018 - Zápis do nultého ročníku pro děti od 4 do 6 let
28.8.2018 - Zápis do nultého ročníku pro děti od 4 do 6 let
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.