Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Na které VŠ si lze ještě podat přihlášky?

Na které VŠ si lze ještě podat přihlášky?Odmaturoval/a jsi a přes všechny své dřívější plány ses na poslední chvíli rozhodl/a ve studiu pokračovat? Pak ti přinášíme pár tipů, kam si ještě můžeš zkusit podat přihlášku.

1. 7. 2022

Tvé „finále“ na střední škole již proběhlo, a ty jsi byl/a až do této chvíle přesvědčen/a, že další učení už nechceš absolvovat a se vzděláním končíš? Ovšem nyní sis to rozmyslel/a? V pořádku! Nic ještě není ztraceno. Na některých vysokých školách totiž přijímají dokonce ještě na konci léta. Výběr už tedy nebude takový, jako v únoru či březnu, kdy většina VŠ přijímání přihlášek uzavírá, i přesto si ale třeba něco vybereš.

A jaké, že máš ještě možnosti?

Červenec

Těsně z kraje července uzavírají přihlášky například tyto fakulty (vybrané obory a programy):

  • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Ostravě;
  • Fakulta rybářství a ochrany vod JČU;
  • Přírodovědecká fakulta UPOL.

Do 15. 7. si pak můžeš podat přihlášku na Fakultu managementu a ekonomiky UTB, Fakultu stavební VUTBR, Fakultu materiálově-technologickou VŠB-TUO, Technickou fakultu ČZU či Zahradnickou fakultu MENDELU.

Do 20. 7. pak na Vysokou školu polytechnickou Jihlava a do 21. 7. na Fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL.

Ještě později v měsíci červenci se lze hlásit i na Fakultu strojní VŠB-TUO, Hornicko-geologickou fakultu VŠB-TUO, Fakultu tropického zemědělství ČZU, Fakultu chemickou VUTBR, Lesnickou a dřevařskou fakultu MENDELU, Fakultu bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, Fakultu stavební ČVUT, Fakultu textilní TUL a některé další.

Srpen

I srpen je ještě docela bohatý na výběr jednotlivých fakult. Zkusit můžeš mimo jiné i Filozofickou fakultu UK, Fakultu dopravní ČVUT, Fakultu humanitních studií UTB, Zemědělskou fakultu JČU, Ekonomickou fakultu TUL, Fakultu aplikovaných věd ZČU či Fakultu zdravotnických studií UJEP nebo Obchodně podnikatelskou fakultu SLU.

Září

Co se září týká, zde už toho v nabídce moc není.

Do 5. září se lze ještě hlásit na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT, do 10. pak na Fakultu sociálně ekonomickou UJEP, do 12. na Fakultu životního prostředí UJEP a do 15. na Fakultu technologickou UTB.

Je tedy vidět, že pokud ses ještě na poslední chvíli rozhoupal/a k dalšímu vzdělávání, prostor a nějaký krátký čas na rozhodnutí máš. Nesmíš ale zbytečně otálet. Také nezapomeň, že tyto informace se mohou průběžně měnit, proto si je musíš ještě ověřit na webových stránkách příslušných univerzit a fakult.

Přejeme ti tedy „šťastnou ruku“ při volbě tvého dalšího vzdělávacího oboru. smiley

Komentáře k článku

TOP školy
arrow
ART & DESIGN INSTITUT
Slezská 68, Praha 3 - Vinohrady
www.adi.cz
ART & DESIGN INSTITUT
arrow
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4, Praha 3
www.vse.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze
arrow
arrow
arrow
Chcete na tomto místě vaší školu, klikněte ZDE.
Nejbližší akce na školách
21.3.2023 - Zápis do 1. ročníku
21.3.2023 - Den otevřených dveří
22.3.2023 - Den otevřených dveří
22.3.2023 - Den otevřených dveří
22.3.2023 - Den otevřených dveří
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.