Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Prvňáčků bude letos opět méně než v předcházejících letech. Středoškoláků však nikoliv

Prvňáčků bude letos opět méně než v předcházejících letech. Středoškoláků však nikolivDle odhadů MŠMT letos opět usedlo do školních lavic méně prvňáčků než v předcházejícím roce. A to zhruba o více než o 9 tisíc. U středoškoláků pak naštěstí klesající trend nepokračuje.

19. 9. 2017

Přesto, že přesné údaje bude ministerstvo školství znát až v průběhu podzimu, už nyní je jasné, že i tento školní rok usedlo do školních lavic méně prvňáčků než dříve. A oproti loňskému roku by tento rozdíl mohl být i o více než 9 tisíc dětí. Mělo bych jich tak být kolem 108 tisíc.

Nejvíce nových žáčků bylo stejně jako v loňském roce ve středních Čechách a v Praze, nejméně opět v Karlovarském kraji.

Odchod na gymnázia či konzervatoře

U starších žáků základních škol se pak předpokládá, že zhruba desetina odejde z pátého nebo sedmého ročníků na víceletá gymnázia či konzervatoře.

Celkový počet žáků základních škol se tak zvýší asi o 16 700 na zhruba 922 900.

Konec úbytku středoškoláků

Naopak u studentů středních škol to vypadá, že se situace konečně zlepšuje. Druhým rokem je totiž počet studentů stabilní a zdá se tak, že skončil jejich úbytek. Ten trval už od školního roku 2006/2007. Nastoupit ke studiu tak letos mělo zhruba 102 tisíc nových studentů.

Z nich pak největší skupina (cca 47 200 žáků) zavítala na odborné školy s maturitou. Na gymnázia přišlo kolem 24 600 žáků a na učiliště či jiné střední školy bez maturity pak asi 30 600. Žáků přijatých ke studiu na konzervatořích bylo pak asi 550.

Z celkového pohledu se tak dá říci, že situace ve středoškolském vzdělávání se příliš neliší od loňského roku a zájem o jednotlivé typy škol je podobný.

MŠMT proto odhaduje, že celkový počet žáků středních škol se zvýší o 1800, přičemž v denní formě se jich bude vzdělávat celkem asi 395 tisíc. Z toho jich bude přibližně 130 300 na gymnáziích, 177 300 v ostatních maturitních oborech a 87 400 ve školách s výučním listem.  Konzervatoře pak bude navštěvovat dohromady asi 3 500 žáků.

Nejvíce nových studentů pak přibude dle očekávání v Praze a dále pak v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Nejméně v kraji Karlovarském.

Bilance absolventů za uplynulý školní rok

Dle očekávání dokončilo vzdělání nejvíce studentů na odborných školách s maturitou. Zde jich odmaturovalo přibližně 30 700. Na gymnáziích pak asi 20 400. Dále pak konzervatoř úspěšně zdolalo 350 studentů a na učilištích se vyučilo na 21 400 žáků.

Komentáře k článku

TOP školy
Nejbližší akce na školách
3.6.2023 - Den otevřených dveří
6.6.2023 - Den otevřených dveří
8.6.2023 - Den otevřených dveří
8.6.2023 - Přijímací řízení
24.6.2023 - Den otevřených dveří
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.