Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Změny v rámci maturitních zkoušek

Změny v rámci maturitních zkoušekČeká tě tento rok zkouška dospělosti? Zajímá tě, jak bude tento rok probíhat a jaké změny přinese? Zde je přehled dalších úprav, které MŠMT nedávno představilo.

17. 3. 2021

Kvůli stále velmi špatné epidemické situaci ohledně onemocnění COVID-19, probíhá i tento školní rok výuka převážně distančně. Což sebou samozřejmě přináší mnohá úskalí, zejména jsi-li v maturitním ročníku a máš se připravovat na tuto náročnou zkoušku.

MŠMT proto již nyní představilo další úpravy, jež se maturitních zkoušek týkají, a které by ti tuto náročnou situaci měly alespoň trochu ulehčit.  A o co se jedná?

Posun termínů a navýšení času u DT

Jednou ze základních změn je posunutí termínů didaktických testů (DT) na 24. – 26. května 2021, a stanovení mimořádných termínů pro ty z vás, kteří se nebudou moci tohoto řádného zúčastnit (ať už z důvodu karantény či onemocnění COVID-19). Ty se budou konat od 7. do 9. července 2021

Další, již dříve avizovanou, změnou je pak navýšení času u didaktických testů. U českého a cizího jazyka to bude o 10 minut, u matematiky o 15 minut. 

Konkrétně tak budeš mít na vykonání testu z českého jazyka 85 minut, z cizího 110 minut a z matematiky 135 minut. A i když je toto příjemné zjištění, rozhodně přípravu na jejich složení nepodceňuj! V tomto případě se na ně totiž můžeš řádně nachystat i distančně, především pomocí vzorových testů na webu CERMATu či v aplikaci České školní inspekce, a proto by byla obzvláště velká škoda je muset opakovat.

Změny v profilové části

Co se profilové části maturitní zkoušky týká, zde byly například zrušeny písemné (slohové) práce. Dále bude ředitelům škol umožněno upravit formu zkoušek (včetně praktických) s přihlédnutím k situaci přímo na jejich škole či v jejich oboru.  A termín pro splnění praktické části zkoušky se posouvá až do 27. srpna.

Ústní část

Dobrou zprávou pak také je, že pro letošní rok je pro všechny žáky ústní zkouška z českého a cizího jazyka DOBROVOLNÁ. Pokud jsi tedy měl/a největší strach právě z této časti, můžeš si oddechnout.

Úřední uznání didaktických testů

Novinkou pak také je možnost úředního uznání didaktických testů u žáků zdravotních a sociálních oborů.

Pokud jsi tedy studentem/studentkou těchto oborů, máš nařízenou pracovní povinnost nebo jsi vypomáhal/a dobrovolně a odpracoval/a minimálně 160 hodin, budeš mít didaktické testy úředně uznány, aniž by ses jich musel/a účastnit. Jako „odměnu“ za tvoji obětavost a píli v tomto náročném prostředí.

Jak tedy sám/sama vidíš, MŠMT se ti snaží v této těžké situaci co nejvíce pomoci a vynahradit ti tak klasickou přípravu ke zkoušce, kterou bys za normální situace měl/a ve škole. Ovšem zadarmo ti maturitu přesto nikdo nedá. Proto se nyní překonej a snaž se ze všech sil naučit a dohnat co se dá, ať nakonec nejsi nemile překvapen/a, že budeš muset zkoušku dospělosti opakovat.

Držíme pěsti!

Komentáře k článku

Nejbližší akce na školách
30.9.2021 - šavš run 2021
ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.
Mladá Boleslav (nebo pobočka Praha - Jižní město)
1.10.2021 - Den otevřených dveří
5.10.2021 - Den otevřených dveří
5.10.2021 - Den otevřených dveří
5.10.2021 - Den otevřených dveří
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.