Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy
V databázi se nachází více jak 9 000 škol

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (MFF UK)

Škola je součástí této školy:
Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (MFF UK)

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha

Telefon: +420 221 911 254
Fax: +420 221 911 426
E-mail: studE-maildekanat.mff.cuni.cz

Základní informace:

Kraj:
Typ školy:
Kategorie:
Adresa:
Ke Karlovu 3
121 16  Praha
IČ:
00216208
Telefon:
+420 221 911 254
+420 221 911 289
+420 221 911 660
Fax:
+420 221 911 426
E-mail:
WWW:
Děkan/ka:
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

Popisek

Slovo "Matfyz" je považováno za synonymum pro excelenci ve vědě i výuce. Má nezanedbatelný podíl v CERNu, je mentorem prestižního Google Summer Code 2012. Buďte v nejlepší společnosti!

Studijní obory/programy

Název oboru/programuTyp studiaForma studia
Filtr:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Fyzika nanostruktur
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Fyzika povrchů a rozhraní
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Geofyzika
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Jaderná fyzika
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Kvantová optika a optoelektronika
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Matematické a počítačové modelování
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Meteorologie a klimatologie
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Subjaderná fyzika
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Astronomie a astrofyzika
M1701
MagisterskýPrezenční i kombinované
Biofyzika a chemická fyzika
M1701
MagisterskýPrezenční i kombinované
Fyzika kondenzovaných a makromolekulárních látek
M1701
MagisterskýPrezenční i kombinované
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí
M1701
MagisterskýPrezenční i kombinované
Geofyzika
M1701
MagisterskýPrezenční i kombinované
Jaderná a subjaderná fyzika
M1701
MagisterskýPrezenční i kombinované
Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice
M1701
MagisterskýPrezenční i kombinované
Meteorologie a klimatologie
M1701
MagisterskýPrezenční i kombinované
Optika a optoelektronika
M1701
MagisterskýPrezenční i kombinované
Teoretická fyzika
M1701
MagisterskýPrezenční i kombinované
Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikou
M1701
MagisterskýPrezenční i kombinované
Učitelství fyziky v kombinaci s druhým aprobačním oborem pro střední školy
M1701
MagisterskýPrezenční i kombinované
Astronomie a astrofyzika
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Biofyzika a chemická fyzika
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Geofyzika
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Jaderná a subjaderná fyzika
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Meteorologie a klimatologie
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Optika a optoelektronika
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Teoretická fyzika
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikou
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Fyzika povrchů a rozhraní
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Geofyzika
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Jaderná fyzika
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Kvantová optika a optoelektronika
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Matematické a počítačové modelování
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Meteorologie a klimatologie
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Obecné otázky fyziky
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Subjaderná fyzika
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Aplikovaná fyzika
B1701
BakalářskýPrezenční i kombinované
Fyzika zaměřená na vzdělávání
B1701
BakalářskýPrezenční i kombinované
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Computer Science
N1801
NavazujícíPrezenční i kombinované
Discrete Models and Algorithms
N1801
NavazujícíPrezenční i kombinované
Mathematical Linguistics
N1801
NavazujícíPrezenční i kombinované
Software Systems
N1801
NavazujícíPrezenční i kombinované
Theoretical Computer Science
N1801
NavazujícíPrezenční i kombinované
Training Teachers of Computer Science and Mathematics at Higher Secondary Schools
N1801
NavazujícíPrezenční i kombinované
Training Teachers of Computer Science at Higher Secondary Schools (dvouoborové)
N1801
NavazujícíPrezenční i kombinované
Training Teachers of Computer Science at Higher Secondary Schools in Combination with Professional C
N1801
NavazujícíPrezenční i kombinované
Discrete Models and Algorithms
P1801
DoktorskýPrezenční i kombinované
Mathematical Linguistics
P1801
DoktorskýPrezenční i kombinované
Software Systems
P1801
DoktorskýPrezenční i kombinované
Theoretical Computer Science
P1801
DoktorskýPrezenční i kombinované
Diskrétní modely a algoritmy
P1807
DoktorskýPrezenční i kombinované
Matematická lingvistika
P1807
DoktorskýPrezenční i kombinované
Softwarové systémy
P1807
DoktorskýPrezenční i kombinované
Teoretická informatika
P1807
DoktorskýPrezenční i kombinované
Datové inženýrství
M1801
MagisterskýPrezenční i kombinované
Diskrétní matematika a optimalizace
M1801
MagisterskýPrezenční i kombinované
Distribuované systémy
M1801
MagisterskýPrezenční i kombinované
Počítačová a formální lingvistika
M1801
MagisterskýPrezenční i kombinované
Softwarové systémy
M1801
MagisterskýPrezenční i kombinované
Teoretická informatika
M1801
MagisterskýPrezenční i kombinované
Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikou
M1801
MagisterskýPrezenční i kombinované
Učitelství informatiky v kombinaci s druhým aprobačním předmětem pro střední školy
M1801
MagisterskýPrezenční i kombinované
Diskrétní modely a algoritmy
M1801
MagisterskýPrezenční i kombinované
Informatika
N1801
DoktorskýPrezenční i kombinované
Matematická lingvistika
N1801
DoktorskýPrezenční i kombinované
Softwarové systémy
N1801
DoktorskýPrezenční i kombinované
Teoretická informatika
N1801
DoktorskýPrezenční i kombinované
Učitelství informatiky - matematiky pro střední školy
N1801
DoktorskýPrezenční i kombinované
Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
N1801
DoktorskýPrezenční i kombinované
Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikou
N1801
DoktorskýPrezenční i kombinované
Diskrétní modely a algoritmy
P1807
DoktorskýPrezenční i kombinované
Matematická lingvistika
P1807
DoktorskýPrezenční i kombinované
Softwarové systémy
P1807
DoktorskýPrezenční i kombinované
Teoretická informatika
P1807
DoktorskýPrezenční i kombinované
Informatika s matematikou
B1801
BakalářskýPrezenční i kombinované
Obecná informatika
B1801
BakalářskýPrezenční i kombinované
Programování
B1801
BakalářskýPrezenční i kombinované
Správa počítačových systémů
B1801
BakalářskýPrezenční i kombinované
Algebra, teorie čísel a matematická logika
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Ekonometrie a operační výzkum
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Finanční a pojistná matematika
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Matematická analýza
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Obecné otázky matematiky a informatiky
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Pravděpodobnost a matematická statistika
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Vědecko-technické výpočty
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Finanční a pojistná matematika
M1101
MagisterskýPrezenční i kombinované
Matematická analýza
M1101
MagisterskýPrezenční i kombinované
Matematické a počítačové modelování ve fyzice a v technice
M1101
MagisterskýPrezenční i kombinované
Matematické struktury
M1101
MagisterskýPrezenční i kombinované
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
M1101
MagisterskýPrezenční i kombinované
Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikou
M1101
MagisterskýPrezenční i kombinované
Učitelství matematiky v kombinaci s druhým aprobačním předmětem pro střední školy
M1101
MagisterskýPrezenční i kombinované
Výpočtová matematika
M1101
MagisterskýPrezenční i kombinované
Finanční a pojistná matematika
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Matematická analýza
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Matematické metody informační bezpečnosti
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Matematické modelování ve fyzice a technice
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Matematické struktury
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Numerická a výpočtová matematika
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školy
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Učitelství matematiky - fyziky pro střední školy
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Učitelství matematiky - informatiky pro střední školy
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikou
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Algebra, teorie čísel a matematická logika
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Ekonometrie a operační výzkum
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Finanční a pojistná matematika
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Matematická analýza
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Obecné otázky matematiky a informatiky
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Pravděpodobnost a matematická statistika
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Vědecko-technické výpočty
P1101
DoktorskýPrezenční i kombinované
Finanční matematika (pro NMgr. studium)
B1101
BakalářskýPrezenční i kombinované
Matematické metody informační bezpečnosti
B1101
BakalářskýPrezenční i kombinované
Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
B1101
BakalářskýPrezenční i kombinované
Matematika zaměřená na vzdělávání
B1101
BakalářskýPrezenční i kombinované
Obecná matematika (pro NMgr. studium)
B1101
BakalářskýPrezenční i kombinované
Mathematics Oriented at Education (dvouoborové)
B1101
BakalářskýDenní/Prezenční
Financial and Insurance Mathematics
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Mathematical analysis
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Mathematical Methods of Information Security
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Mathematical Modelling in Physics and Technology
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Mathematical Structures
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Numerical and Computational Mathematics
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Probability, Mathematical Statistics and Econometry
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Training Teachers of Mathematics and Computer Science at Higher Secondary Schools
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Training Teachers of Mathematics and Descriptive Geometry at Higher Secondary Schools
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Training Teachers of Mathematics and Physics at Higher Secondary Schools
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Schools (dvouoborové)
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Schools in Combination with Professional Mathem
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Econometry and Operational Research
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Financial and Insurance Mathematics
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
General Questions of Mathematics and Information Science
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Mathematical Analysis
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Probability and Mathematical Statistics
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Scientific and Technical Calculations
N1101
NavazujícíPrezenční i kombinované
Applied Physics
B1701
BakalářskýPrezenční i kombinované
Astronomy and Astrophysics
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Biophysics and Chemical Physics
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Geophysics
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Mathematical and Computer Modelling in Physics and Engineering
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Meteorology and Climatology
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Nuclear and Subnuclear Physics
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Optics and Optoelectronics
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Physics of Condensed and Macromolecular Matter
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Physics of Condensed Matter and Materials
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Physics of Surfaces and Ionized Media
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Theoretical Physics
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Training Teachers of Physics and Mathematics at Higher Secondary Schools
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Training Teachers of Physics at Higher Secondary Schools (dvouoborové)
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Training Teachers of Physics at Higher Secondary Schools in Combination with Professional Physics
N1701
NavazujícíPrezenční i kombinované
Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Geophysics
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Mathematical and Computer Modelling
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Meteorology and Climatology
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Nuclear Physics
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Physics of Condensed Matter and Materials Research
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Physics of Nanostructures
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Physics of Plasma and Ionized Media
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Physics of Surfaces and Interfaces
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Quantum Optics and Optoelectronics
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Subnuclear Physics
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Physics Education and General Problems of Physics
P1701
DoktorskýPrezenční i kombinované
Training Teachers of Physics and Mathematics at Lower Secondary Schools
N7503
NavazujícíPrezenční i kombinované
Fyzika - informatika
M7504
MagisterskýPrezenční i kombinované
Matematika - deskriptivní geometrie
M7504
MagisterskýPrezenční i kombinované
Matematika - fyzika
M7504
MagisterskýPrezenční i kombinované
Matematika - informatika
M7504
MagisterskýPrezenční i kombinované
Matematika - fyzika
M7503
MagisterskýPrezenční i kombinované
Učitelství fyziky - matematiky pro 2. stupeň základních škol
N7503
NavazujícíPrezenční i kombinované

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
arrow
ART & DESIGN INSTITUT
Slezská 68, Praha 3 - Vinohrady
www.adi.cz
ART & DESIGN INSTITUT
arrow
MBA institut CEMI
Mezi Vodami 639/27, Praha
www.cemi.cz
MBA institut CEMI
arrow
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4, Praha 3
www.vse.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze
arrow
arrow
Chcete na tomto místě vaší školu, klikněte ZDE.
Nejbližší akce na školách
28.5.2022 - Den otevřených dveří
29.5.2022 - Den otevřených dveří
31.5.2022 - Den otevřených dveří
2.6.2022 - Den otevřených dveří
6.6.2022 - Den otevřených dveří
Další akce a dny otevřených dvěří ZDE.