Výuka jazyků v evropských školách

Které cizí jazyky se nejčastěji vyučují v evropských školách? Od kolika let se je žáci v jednotlivých zemích začínají učit? Jaké úrovně mají dosáhnout?

Jak se na výuku cizích jazyků připravují učitelé? Jaká podpůrná opatření mají k dispozici nově příchozí žáci-migranti?

Odpovědi na tyto a řadu dalších otázek přináší již čtvrté vydání publikace Eurydicez ediční řady Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition (Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě – 2017), navazující na předchozí vydání z let 2005, 2008 a 2012. Studie zahrnuje všechny hlavní aspekty výuky cizích jazyků a sleduje nejvýznamnější trendy v Evropě, přičemž kombinuje statistická data s dalšími informacemi o politice a právních úpravách v oblasti vzdělávání v evropských zemích.

Studie čerpá z několika zdrojů, a to ze sítě Eurydice (2015/16), z Eurostatu (2014) az mezinárodních výzkumůOECD PISA (2015) a TALIS (2013). Údaje se týkají primární a nižší i vyšší sekundární úrovně vzdělávání.

Jaké hlavní poznatky vyplývají ze studie?

V téměř všech evropských zemích se snižuje věk, ve kterém se žáci začínají učit cizí jazyky. Svůj první cizí jazyk se obvykle začínají učit v 6–8 letech, tj. na primární úrovni vzdělávání. V roce 2014 se alespoň jeden cizí jazyk na této úrovni učilo 83,8 % všech evropských žáků a jejich počet se oproti roku 2005 zvýšil o 16,5 %.

Výuka druhého jazyka se obvykle zahajuje později, většinou na nižší sekundární úrovni vzdělávání. Přestože další jazyky nejsou ve všech zemích povinné, počty žáků, kteří se učí dva nebo více cizích jazyků, se rovněž zvyšují. V roce 2014 jejich podíl činil 59,7 % a od roku 2005 tak vzrostl o 13 %.

Pokud jde o volbu jazyka, jako první cizí jazyk napříč evropskými zeměmi dlouhodobě převládá angličtina. V roce 2014 se jina nižší sekundární úrovni vzdělávání učilo 97,3 % evropských žáků. Druhým nejčastěji vyučovaným cizím jazykem je francouzština (33,7 %), následují němčina (23,1 %) a španělština (13,1 %). Záleží však i na zemi či regionu. Jihoevropské země jako druhý cizí jazyk upřednostňují francouzštinu, zatímco v zemích střední a severní Evropy je populárnější němčina. Jiné cizí jazyky se vyučují jen v menší míře, např. ruština v Bulharsku a Pobaltí nebo italština na Maltě a v Chorvatsku.

Ve většině zemí je u prvního i druhého cizího jazyka stanovena úroveň, jíž mají žáci dosáhnout. Tato úroveň většinou koresponduje se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR). Po ukončení povinné školní docházky odpovídá předepsané minimum pro první cizí jazyk obvykle úrovním A2 až B1, na konci všeobecného vyššího sekundárního vzdělávání většina zemí vyžaduje úroveň B2. U druhého cizího jazyka jsou obvykle požadavky nižší.

Důležitým aspektem výuky cizích jazyků je i kvalifikace a profesní příprava učitelů. Přípravné vzdělávání učitelů cizích jazyků se obvyklerealizuje na vysokoškolské úrovni, ale pouze velmi malý počet zemí požaduje, aby budoucí učitelé absolvovali studijní pobyt v zahraničí, tj. v zemi, v níž se hovoří jazykem, který budou vyučovat. V průměru se však učitelé cizích jazyků vzdělávají v zahraničí výrazněčastěji (56,9 %) než učitelé jiných předmětů (19,6 %).

Začleňování nově příchozích žáků-migrantů do vyučovacího procesu je v Evropě významným tématem současnosti. Většina evropských zemí zavedla opatření v oblasti jazykové výuky na podporu usnadnění jejich integrace. Většina zemí zvolila přímé zařazování těchto žáků do běžných tříd (do ročníku, který odpovídá jejich věku) s doučováním příslušného jazyka. Jiné země (např. Belgie, Německo či severské státy) upřednostňují samostatné přípravné třídy s intenzivní jazykovou výukou.

Další informace o této publikaci i o dalších výstupech evropské informační sítě Eurydice naleznete na jejich centrálních webových stránkách ec.europa.eu/eurydice i na českých stránkách programu Erasmus+ www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-eurydice.

Jana Halamová
Eurydice, Dům zahraniční spolupráce

TOP školy

Vysoká škola kreativní komunikace

Na Pankráci 420/54, 14000 Praha 4 – Nusle
Telefon: 607 041 436
Web: www.vskk.cz

To mě zajímá

MBA institut CEMI

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefon: 602 617 296
Web: www.cemi.cz

To mě zajímá

Střední škola mediální grafiky a tisku

Beranových 140/695, 199 00 Praha 18
Telefon: 274 868 770
Web: www.medialnigrafika.cz

To mě zajímá

ART & DESIGN INSTITUT

Slezská 68, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
Telefon: 731 50 20 50
Web: www.adi.cz

To mě zajímá

Chcete zde také zviditelnit vaši školu?

Chci více informací

Nejbližší akce na školách

Zobrazit další akce
Přijímací řízení

AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o., Ostrava - Hrabůvka

To mě zajímá

Přijímací řízení

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní, Brno

To mě zajímá

Přijímací řízení

Vyšší odborná škola herecká, s.r.o., Praha 4

To mě zajímá

Den otevřených dveří

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., Praha

To mě zajímá

Den otevřených dveří

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o., Praha 9

To mě zajímá

Den otevřených dveří

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

To mě zajímá

Přijímací řízení

Fakulta strojní, Praha 6

To mě zajímá

Den otevřených dveří

Vysoká škola kreativní komunikace, Praha 4 – Nusle

To mě zajímá

Den otevřených dveří

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Hradec Králové, Hradec Králové

To mě zajímá

Den otevřených dveří

Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200, Písek

To mě zajímá

Chcete inzerovat vaši školu?

Rychlý kontakt

+420 777 812 202
info@seznamskol.eu

* Chcete zavolat nebo napsat do vaší školy? Přejděte na její profil. Tohle jsou kontakty na provozovatele serveru SeznamŠkol.eu.

Provozovatel webu

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Přejít na kontakt