Ochrana osobních údajů

Společnost just4web.cz s.r.o., IČ: 27547876, prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníků a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a s účinností od 25. 5. 2018 s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Žádné osobní údaje zákazníků neposkytujeme třetím stranám. Výjimkou jsou pouze údaje předávané do registrů doménových jmen.

Kde osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v Praze v datacentrech společností SuperHosting (https://www.sh.cz/sit-a-telehouse), v případě registrace domén u společnosti INTERNET CZ, a.s. (www.forpsi.com)

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků:

Jedná se o zákazníky, kteří si objednali provoz webových stránek, či hostingové služby a používají hardwarové a softwarové prostředky, které si naše společnost just4web.cz s.r.o. pronajímá u společnosti Váš Hosting s.r.o. k provozu svých aplikací, webů, emailů, databází a dalších souvisejících služeb.

V rámci objednávky služby vyžadujeme jméno osoby, e-mailovou adresu, telefonní číslo a fakturační adresu. U podnikajících fyzických osob též IČO, DIČ. U podnikajících fyzických osob a právnických osob vyžadujeme kontaktní osobu na společnost ve formátu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Takto získané e-mailové adresy zákazníků považujeme za adresy získané v souvislosti s poskytnutím služby.

Zákazník dále výslovně souhlasí, že na tyto e-mailové adresy můžeme za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se našich vlastních služeb. Ze zasílání obchodního sdělení je zákazník oprávněn se odhlásit podle pravidel stanovených Všeobecnými obchodními podmínkami nebo způsobem uvedeným v obchodním sdělení. V takovém případě se všechny osobní údaje vztahující se ke službě obchodního sdělení vymažou a generální osobní údaje uvedené v systému nebudou dále podklady pro obchodní sdělení poskytovat.

Osobní údaje návštěvníků:

Jedná se o návštěvníky webu just4web.cz a dalších informačních míst, které využíváme. Na těchto místech můžeme automaticky shromažďovat údaje, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a přibližná lokace.

Dále ukládáme tyto informace:

  • Informace získané́ pomocí cookies.
  • Informace z webový logů serverů.
  • informace získané́ z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění požádáme.
  • Doba zpracování osobních údajů je 5 let od ukončení poslední služby.

Správce údajů je oprávněn na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům a vy jste s tím srozuměn/a.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Osobní údaje zákazníků chráníme pomocí moderních standardů. Komunikace mezi našimi webovými nástroji a zákazníkem je zabezpečena pomocí SSL/TLS šifrování.

Cookies

V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do zařízení uživatele cookies.

Používáme různé druhy cookies k následujícím účelům:

  • k identifikaci zařízení uživatele,
  • k optimalizaci našich internetových stránek,
  • k poskytování či nabízení individualizovaných služeb,
  • pro služby třetích stran jako jsou Google, Facebook, Seznam a další, které využíváme.

Používáním našich služeb bere uživatel na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho zařízení, ze kterého přistupuje na naše stránky cookies ukládat.

Pokud s tímto uživatel nesouhlasí, měl by přestat využívat naše internetové stránky nebo upravit nastavení svého internetového prohlížeče. Uživatel může zablokovat cookies v nastavení svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout přijetí všech nebo některých cookies.

Pokud uživatel nastaví svůj internetový prohlížeč na blokování všech cookies, některé naše služby budou částečně nefunkční.

Naše webové stránky mohou cookies používat již v okamžiku jejich návštěvy uživatelem, pokud jeho internetový prohlížeč není nastaven tak, že cookies blokuje.

Více informací a možnost nastavení cookies preferencí najdete na stránce Cookies.

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Pokud chce zákazník kompletně smazat všechny osobní údaje a data, která aplikace uchovává, tak je potřeba kontaktovat zákaznickou podporu na e-mail info@just4web.cz.

Proces smazání zákaznického účtu je nevratný a je prováděn pouze na aktivní žádost zákazníka. Po ukončení hostingových služeb smažeme kompletní data do 30 dnů. Data budou odstraněny i z našich záloh. Údaje na fakturách budou uchovány v souladu s platnými zákony nejkratší možnou dobu.

Poučení uživatelů o využívání Google Analytics

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Pro větší transparentnost, vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky.

Služba Google Analytics používá souborů „cookies“ (textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na servery ve Spojených státech. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Závěrečná ustanovení

Pokračováním využívání našich služeb vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že rozumíte zpracování vašich osobních údajů podle těchto pravidel.

Jsme oprávněni měnit tato pravidla podle platné legislativy.

Změníme-li pravidla, dáme vám vědět formou e-mailové zprávy.

Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.

Máte otázky k pravidlům ochrany osobních údajů? Rádi vše vysvětlíme a odpovíme. Stačí nás kontaktovat na adrese info@just4web.cz. Můžete nás tam kontaktovat pro uplatnění jakéhokoliv práva jako je právo na výmaz, námitku nebo přenositelnost dat.

TOP školy

University of New York in Prague, s.r.o.

Londýnská 41, 120 00 Praha 2
Telefon: 224221281
Web: www.unyp.cz

To mě zajímá

ART & DESIGN INSTITUT

Slezská 68, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
Telefon: 731 50 20 50
Web: www.adi.cz

To mě zajímá

Střední škola mediální grafiky a tisku

Beranových 140/695, 199 00 Praha 18
Telefon: 274 868 770
Web: www.medialnigrafika.cz

To mě zajímá

Vysoká škola kreativní komunikace

Na Pankráci 420/54, 14000 Praha 4 – Nusle
Telefon: 607 041 436
Web: www.vskk.cz

To mě zajímá

Chcete zde také zviditelnit vaši školu?

Chci více informací

Nejbližší akce na školách

Zobrazit další akce
Den otevřených dveří

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., Praha

To mě zajímá

Přijímací řízení

Fakulta strojní, Praha 6

To mě zajímá

Den otevřených dveří

Vysoká škola kreativní komunikace, Praha 4 – Nusle

To mě zajímá

Den otevřených dveří

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Hradec Králové, Hradec Králové

To mě zajímá

Den otevřených dveří

Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200, Písek

To mě zajímá

Den otevřených dveří

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135, Volyně

To mě zajímá

Den otevřených dveří

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, Praha

To mě zajímá

Den otevřených dveří

Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha, Praha 9 - Hrdlořezy

To mě zajímá

Den otevřených dveří

Gymnázium EDUCAnet Ostrava, s.r.o., Ostrava

To mě zajímá

Den otevřených dveří

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, Praha

To mě zajímá

Chcete inzerovat vaši školu?

Rychlý kontakt

info@seznamskol.eu

* Chcete zavolat nebo napsat do vaší školy? Přejděte na její profil. Tohle jsou kontakty na provozovatele serveru SeznamŠkol.eu.

Provozovatel webu

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Přejít na kontakt